Գործիքներ

Աշխատավարձի հաշվիչ 2024

Խնայե՛ք ձեր ժամանակը և կատարե՛ք ամսական աշխատավարձերի հաշվարկը արագ ու անսխալ տարբերակով՝ աշխատավարձի հաշվիչով։ Մուտքագրե՛ք «մաքուր» աշխատավարձը և մեր հաշվիչը նույն վայրկյանին ցույց կտա ձեր...

ԹԵՍՏ. Ֆինանսապես որքա՞ն անկախ եք Դուք

Ֆինանսական անկախությունը յուրաքանչյուր մարդու անվտանգության հիմքն է: Ձեր որոշումները, Ձեր ցանկություններն ու նպատակները, Ձեր գործողությունները, Ձեր փոխհարաբերությունները ուրիշների հետ, այս ամենը «ճշգրտվում է» ձեր...

Մայրության նպաստի հաշվիչ. Ինչպե՞ս հաշվել դեկրետայինը

Օգտագործեք մեր մայրության նպաստի հաշվիչը՝ ճշգրիտ հաշվարկելու Ձեր դեկրետային վճարը: Պարզ բացատրություններ և հուսալի արդյունքներ՝ ֆիզարձակուրդ գնալ պատրաստվող աշխատակիցների համար:

Գույքահարկի հաշվիչ

2021թ․ հունվարի 1-ից Հայաստանում ներդրվել է անշարժ գույքի գնահատման և հարկման նոր համակարգ, որով գույքահարկը հաշվարկվելու է անշարժ գույքի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայական...

Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և...

Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Գնումների համակարգողների որակավորման քննությունը կազմակերպում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը։Քննության թեստերը կազմվում են անմիջապես քննության անցկացումից առաջ: Ընդ որում, թեստը բաղկացած է 50 հարցից, կազմվում...

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու համար յուրաքանչյուր ամիս վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում է քննություն: Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված թեստային 20...

Հանրային հատվածի գլխավոր հաշվապահի քննության նախապատրաստական թեստ

Եթե աշխատում եք հանրային հատվածի կազմակերպությունում, ապա հավանաբար արդեն գիտեք, որ գլխավոր հաշվապահ աշխատելու համար անհրաժեշտ է անցնել որակավորում։Քննությունն անցկացնում է Ֆինանսների նախարարությունը։ Հանրային...

Գործուղման հաշվիչ

Մեր գործուղման հաշվիչը թույլ է տալիս կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկ՝ ներառյալ օրապահիկն ու գիշերակացը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման։

Վերջին նորությունները