CaseKey 2023

CaseKey 2023 մրցույթի հայտերը բաց են ուսանողների համար

CaseKey Բիզնես Խնդիրների Լուծման մրցույթ 2023֊ի հայտերը արդեն բաց են։ Մրցույթին կարող են դիմել 17-24տ ուսանողները և նորավարտները Հայաստանի բոլոր բուհերից։Հայտերը բաց են...

Վերջին նորությունները