Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ

3696

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու համար յուրաքանչյուր ամիս վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում է քննություն: Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված թեստային 20 (քսան) հարցերի միջոցով: Հարցերը վերաբերում են մաքսային բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգչային ծրագրից օգտվելու իմացությանը:
Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 40 (քառասուն) րոպե ժամանակ:
Թեստավորման արդյունքը դրական է համարվում առաջադրված թեստի հարցերի առնվազն 90 (իննսուն) տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

Ճիշտ քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որը կօգնի մաքսային բրոքերներին պատրաստվել որակավորման քննությանը կամ պարզապես ստուգել իրենց գիտելիքները։ Ի դեպ ամեն անգամ թեստերի հարցերը փոխվում են։


Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 20

Նշվածներից որ մաքսային ընթացակարգի դեպքում չի որոշվում ապրանքների մաքսային արժեքը.

2 / 20

Ում կողմից սահմանված կարգով է իրականացվում մաքսային ձևակերպումը մաքսային մարմինների տեղակայման վայրերից և մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս.

3 / 20

Ազատ առևտրի ռեժիմ տրամադրելու նպատակով CT-1 ձևի հավաստագրի կիրառումն ինչ ժամկետով է սահմանափակված

4 / 20

ԱՏԳ ԱԱ մեկնաբանումը քանի հիմնական կանոն ունի

5 / 20

Ստորև նշվածներից որն է մաքսային ընթացակարգ.

6 / 20

Մաքսային գործառնություններ իրականացնելիս ինչ իրավունքներ ունի մաքսային ներկայացուցիչը.

7 / 20

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան՜ նշվածներից որոնք են մաքսային հսկողության գոտիները.

8 / 20

Ըստ ԱՏԳ ԱԱ դասակարգման, որ կանոնի հիման վրա է դասակարգվում չլրակազմված կամ անավարտ տեսքով ներկայացված ապրանքը

9 / 20

Թույլատրվում է արդյոք ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ՀՀ տարածք վտանգավոր թափոնների ներմուծումը և ՀՀ տարածքից դրանց արտահանումը.

10 / 20

Հայաստանի Հանրապետությունում ովքեր են իրականացնում մաքսային գործը.

11 / 20

Քանի թվային նիշ է պարունակում ԱՏԳ ԱԱ-ի խումբը

12 / 20

Քանի թվային նիշ է պարունակում ԱՏԳ ԱԱ-ի դիրքը.

13 / 20

ԵՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման ժամանակ համապատասխան արգելքների և սահմանափակումների չպահպանման դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում մաքսային մարմինը նշվածներից որ որոշումն է ընդունում .

14 / 20

Որոնք են համարվում համանման ապրանքներ․

15 / 20

Որ մարմինն է սահմանում ապրանքների առանձին տեսակների ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի դասակարգման առանձնահատկությունները.

16 / 20

Որ փաստաթղթերով է հավաստվում ապրանքի ծագումը.

17 / 20

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր պետական կառավարման որ մարմինն է համակարգում դեղերի և դեղագործական նյութերի ( որոնց տեղափոխումը ԵՏՄ միության մաքսային տարածքով սահմանափակ և ներմուծման դեպքում) լիցենզավորման գործընթացը.

18 / 20

Ինչի համար են նախատեսված ժամանակավոր պահպանման փակ պահեստները.

19 / 20

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր պետական կառավարման որ մարմինն է համակարգում վտանգավոր թափոնների ( որոնց տեղափոխումը ԵՏՄ միության մաքսային տարածք) լիցենզավորման գործընթացը.

20 / 20

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր պետական կառավարման որ մարմինն է համակարգում թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգենորգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուսորների ( որոնց ներմուծումը և արտահանումը ԵՏՄ միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է ) լիցենզավորման գործընթացը.

Your score is