Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ

spot_imgspot_img
Վերջին լուրերը
Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ
How2B
How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում:

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու համար յուրաքանչյուր ամիս վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում է քննություն: Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված թեստային 20 (քսան) հարցերի միջոցով: Հարցերը վերաբերում են մաքսային բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգչային ծրագրից օգտվելու իմացությանը:
Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 40 (քառասուն) րոպե ժամանակ:
Թեստավորման արդյունքը դրական է համարվում առաջադրված թեստի հարցերի առնվազն 90 (իննսուն) տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

Ճիշտ քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որը կօգնի մաքսային բրոքերներին պատրաստվել որակավորման քննությանը կամ պարզապես ստուգել իրենց գիտելիքները։ Ի դեպ ամեն անգամ թեստերի հարցերը փոխվում են։


Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 20

Նշված լրացուցիչ հավելագրումներից որն է գումարվում ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքին դրանց վերաբերյալ գործարքի արժեքի հիման որոշելիս՝ դրանց համար փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գնին.

2 / 20

Նշվածներից որ դեպքում ապրանքների ժամանակավոր պահպանությունը կարող է իրականացվել ստացողի պահեստում.

3 / 20

Որոնք են համարվում համանման ապրանքներ․

4 / 20

Նշվածներից որն է մաքսային արժեքի որոշման մեթոդ.

5 / 20

Ինչ է ապրանքի ծագման հավաստագիրը.

6 / 20

Ստորև նշվածներից որն է հանդիսանում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգ

7 / 20

Մաքսային արժեքի հսկողության լրացուցիչ ստուգում իրականացնելու դեպքում հայտարարատուից պահանջվող լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը նշվածներից որ ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել ապրանքների բացթողումից հետո՝ մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվանից․

8 / 20

Որքան ժամանակ է գործում ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախնական դասակարգման որոշումը.

9 / 20

Ապրանքի բացթողումից հետո ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ մաքսային մարմնի կողմից որոշում ընդունվելու դեպքում ինչ ժամկետում է այն ուղարկվում հայտարարատուին.

10 / 20

Ում կողմից սահմանված կարգով է իրականացվում մաքսային ձևակերպումը մաքսային մարմինների տեղակայման վայրերից և մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս.

11 / 20

Վրաստանից ծագած և այնտեղից ՀՀ ներմուծված ապրանքների համար որ հավաստագիրն է համարվում առանձնաշնորհային

12 / 20

Պետական որ գերատեսչությանն է վերապահված ապրանքների ծագման երկրի հավաստագրերի տրամադրման ընդհանուր վերահսկողության լիազորությունները.

13 / 20

Թույլատրվում է արդյոք անդամ պետությունում մշտական բնակություն հաստատելու, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան փախստականի, հարկադիր տեղահանդված անձի կարգավիճակ ստանալու մտադրություն ունեցող օտարերկրյա ֆիզիկական անձի անձնական օգտագործման ժամանակավոր պահպանման տակ գտնվող ապրանքները առանց մաքսային մարմնի թույլտվության հանձնել վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման և անձնական օգտագործման ապրանքները բնականոն վիճակում պահպանելու նպատակով այլ անհրաժեշտ գործողությունների իրականացնելու համար.

14 / 20

Ստորև նշվածներից որն է մաքսային ընթացակարգ.

15 / 20

Ստորև նշված որ պահից է սկսվում ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելը.

16 / 20

Նշվածներից որ մարմինն է հաստատում ռազմական նշանակության արտադրանք համարվող ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների և մտավոր գործունեության արդյունքների ցանկը.

17 / 20

Հայաստանի Հանրապետության լիազոր պետական կառավարման որ մարմինն է համակարգում վտանգավոր թափոնների ( որոնց տեղափոխումը ԵՏՄ միության մաքսային տարածք) լիցենզավորման գործընթացը.

18 / 20

Մաքսային մարմնի կողմից ինչպիսի գոծողություններ են կատարվում դիմումատուի կողմց ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախանական դասակարգման որոշման կորստի դեպքում.

19 / 20

Ինչ ժամկետի ընթացքում են մաքսային հսկողության տակ գտնվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխվող ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները <<Վերաարտահանում>> մաքսային ընթացակարգի դեպքում.

20 / 20

Մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները դատարանի որոշմամբ բռնագրավելու դեպքում մաքսային ընթացակարգի գործողությունը այդ ապրանքների նկատմամբ նշվածներից որ գործողությանն է ենթարկվում.

Your score is

Կարդացե՛ք նաև
spot_imgspot_img
Ամենաընթերցվածները
Գտիր